Sverige vill ha mer insyn i rysk militärövning, Sveriges Radio

Ryssland har erbjudits att skicka observatörer till den stora försvarsövningen Aurora i september, men försvarsminister Peter Hultqvist kräver att Ryssland i sin tur bjuder in observatörer till den ryska övningen Zapad som pågår samtidigt.

– De bör också inbjuda observatörer. Det här är sammantaget en mycket stor övning och det är rimligt att eftersom den pågår samtidigt som vår övning att man agerar förtroendeskapande och säkerhetsskapande genom att inbjuda observatörer och visa den öppenheten, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Enligt en överenskommelse mellan länderna inom Organisationen för säkerhet och samarbete inom Europa, OSSE, så ska de anmäla kommande militärövningar och bjuda in observatörer från de andra länderna när övningarna når en viss storlek. Läs artikel