På drift mot EU-försvar, Robert Sundberg, ledare i Sydöstran

När Sverige gick med i EU hette det att EU inte skulle ha militär dimension. Om unionen utvecklade sådan skulle Sverige inte vara med. Vi var ju militärt alliansfria.

Men EU är en process, där allt fler områden omfattas och förändringar sker. Sverige är också i en process där villkor och förutsättningar ändras, också gällande försvars- och säkerhetspolitiken…

Sverige ställer sig försiktigt positivt till förslagen om ökat försvarssamarbete i EU. Så kan Sverige göra nu när det inte nått konkret utformning. Det finns risker för ett litet land som Sverige. Fonder för försvarsindustri som byggs upp på EU-nivå kan komma att gynna de stora ländernas försvarsindustri.

Om gemensamma trupper ska byggas upp kan Sverige få svårt att få gehör för att de ska användas i vårt ytmässigt stora men glest befolkade land om behov uppstår i folktäta områden på kontinenten. Sverige riskerar att dras in i andra EU-länders konflikter. Fördelen att få militär hjälp i händelse av hot mot, eller i, Sverige kan visa sig vara svag. Vart EU är på väg på det försvarspolitiska och försvarsindustriella området lär visa sig de närmaste åren. Den union som inte skulle ha militär dimension håller på att utveckla en sådan. Och Sverige är en del av unionen. Läs ledaren