Sverige ska utbyta luftlägesinformation med de nordiska länderna, regeringen.se

Regeringen beslutade den 12 december att ge Försvarsmakten i uppdrag att ingå avtal om utbyte av luftlägesinformation med berörda myndigheter i Danmark, Norge och Finland.

Beslutet följer på det samförståndsavtal om utbyte av luftlägesinformation i fredstid mellan Finland, Danmark, Norge och Sverige (Norecas) som ingicks av de nordiska försvarsministrarna hösten 2017. Läs pressmeddelande