Sverige ska kämpa för en kärnvapenfri värld – inte gå med i NATO, Anders Österberg, ers. utrikesutskottet, (S) och Alexandra Völker, led. försvarsutskottet, (S)

Idag kommer Riksdagen att debattera om vad som är viktigast – nej till en kärnvapenfri värld eller möjligheten att ansöka om medlemskap i Nato. Det är Moderaternas försvarspolitiske talesperson, Hans Wallmark, som tycker det är fel att Sverige i FN jobbar för en kärnvapenfri värld.

I den fråga som han ställer till regeringen motsätter sig Wallmark att Sverige ska rösta ja till en FN-resolution om målet att världen ska vara kärnvapenfri.

Anledningen till att Wallmark motsätter sig resolutionen är att han menar att resolutionen är oförenlig med Nato och därmed skulle medföra att Sverige stänger dörren till ett Natomedlemskap. I texten får Wallmark det i princip att låta att det vore olyckligt om regeringen står bakom humanism…

Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl, och den bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Den förutsätter en bred och ansvarsfull utrikes- och säkerhetspolitik, i kombination med fördjupade försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och en trovärdig nationell försvarsförmåga. Läs artikel