”Sverige och Finlands försvarssamarbete bör stärkas”, sverigesradio.se

Försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland bör formaliseras ytterligare så att det inte råder någon tvekan om att länderna kan
förvänta sig militär hjälp av varann – om kriget skulle komma. Det menar Finlands utrikesminister Pekka Haavisto.

– Jag tycker inte att det borde vara några gränser, utan att man borde också planera sakerna bortom fredstiden, säger Pekka Haavisto

Sverige och Finland har under flera år fördjupat sitt försvarssamarbete. Den svenska regeringen ser samarbetet som ”särskilt viktigt”, vid sidan av samarbetet med USA. Målet är att förbättra de båda ländernas militära förmågor. Det handlar bland annat om gemensam träning, utbildning och utbyte av information. Men trots att samarbetet även handlar om planering för situationer ”bortom fredstid”, finns det idag inga förpliktelser eller formella löften om att länderna ska hjälpa varandra i händelse av krig.

Pekka Haavisto tycker att det vore bra om länderna ingick ett avtal om ömsesidig hjälp.

– Jag tror att det skulle vara en bra idé för framtiden. Vi har gemensam planering och all information mellan oss är öppen och så vidare. Och då kan vi titta på om det skulle kunna leda till något slags avtal och gemensam planering och så vidare. Jag tror att vi är mycket nära nu, säger han.

Hela intervjun kan avlyssnas här.