Missad chans till rysk demokrati, Olof Kleberg, Västerbottens-Kuriren

…Till allt detta kom så västmakternas oförmåga att förstå Rysslands behov att framstå som en jämlike. President Bush hade av allt att döma gett Gorbatjov en muntlig försäkran att Nato skulle vara återhållsamt och i vart fall inte placera trupp i forna DDR. Clinton och sonen George W upptog ändå tio östliga stater i Nato. Samtidigt upprättades i två steg ett Nato-Rysslandsråd för samarbete. Det visade sig dock inte räcka för att stärka förtroendet.

Bristen på framsynthet i den västliga Rysslandssynen är uppenbar. Man kan förstå att många ryssar uppfattar att Vladimir Putin, president år 2000, har återupprättat Ryssland som stormakt och fått ordning på ekonomin.

Men bristen på insikter om ryska synsätt ursäktar på intet viss hur Putin upprättat en auktoritär regi. Under dryga 15 år har han stegvis krossat fria medier, brutit mot internationella gränsavtal, aktiverat militären men inte reformerat ekonomin.

Rysslandshistorikern Kristian Gerner skriver i Axess nr. 9/2016 om hur hemliga polisen KGB under Berija och hans sentida efterföljare Andropov insåg behovet att drastiskt förändra sovjetsystemet. Men de hindrades av kommunistpartiets ideologer. Nu hindras Putin inte av något parti. KGB-officeren Putin och hemliga polisen har greppet.

Men denna gång tycks det inte finnas en klarsyn om att ekonomin måste reformeras. Resultatet blir återigen stabilitet men stagnation. Läs  artikel