”Sverige måste kunna försvaras utan utländsk hjälp”, dn.se

Lars-Gunnar Liljestrand, medutgivare av alliansfriheten.se

Sverige har sedan kalla krigets slut monterat ner det egna territorial­försvaret till förmån för ett slags insatsförsvar mer an­passat för operationer utomlands.

Om regeringen antar över­befälhavarens militära råd, som presenterades den 6 november, kommer ytterligare ett stort steg tas att lämna det egna territoriet närmast utan egna markstyrkor. I stället ska vi förlita oss på löften från stormakter att komma till undsättning vid kris och krig.

Överbefälhavaren Micael Bydén anger hotet från det starkt försvagade Ryssland som avgörande och säger att Ryssland på sikt kan angripa också andra länder. Då finns ett starkt behov av svenskt territorialförsvar, kan man tycka.

Men förslagen till regeringen går i en riktning som knappast stämmer överens med Försvarsberedningens. Riksdagen har varit överens om att bygga ut de egna markstyrkorna, men det är något som skjutits på år efter år. Läs artikel

Läs även kommentar på den här sajten till ÖB:s militära råd till regeringen.