Sverige kränks mer än kränker, svt.se

Andra stater kränker svenskt luftrum i betydligt högre utsträckning än tvärtom. Sedan 2009 har Sverige utsatts för 86 kränkningar jämfört med 13 egna överträdelser. ”Sveriges geografiska plats gör att vårt luftrum är intressant”, säger Patrik Gardesten på Försvarsmakten.

Kränkningarna av svenskt luftrum har ökat. I år är siffran redan uppe i tolv, trots att året ännu inte är slut. Samtidigt har Sverige kränkt andra stater vid tre tillfällen.

Siffrorna är representativa för hur det brukar se ut – andra stater är betydligt mer benägna att kränka svenskt luftrum än det motsatta. Mellan 2009 och 2016 har Sverige utsatts för totalt 86 kränkningar, medan vi själva stått för 13 överträdelser…

Försvarsmakten är förtegen om de enskilda händelserna, men en av dem inträffade den 10 november, söder om Åland. Kränkningen varade i 40 sekunder, enligt Yle.

– Enligt våra rutiner har vi framfört vår ursäkt till Finland och själva utrett händelsen. Jag kan inte svara på om Finlands utredning av händelsen är gjord eller vad den avhandlar, säger Patrik Gardesten, operationsledare på Försvarsmaktens insatsstab…

   Just i år är USA och Danmark överrepresenterade när det gäller kränkningar av svenskt territorium, men Försvarsmakten kan inte se något mönster över längre tid.      Läs artikel