Må utrede landmakt innenfor LTP-rammen, aldrimer.no

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er nå tildelt oppdraget og mandatet for den såkalte landmaktutredningen. Admiralen får imidlertid ikke lov til å foreslå noe som koster mer enn det rammen for den nye langtidsplanen for Forsvaret (LTP) gir rom for…

Flaggkommandør (p) Jacob Børresen mener landmaktutredningen fremstår som lite relevant.

– Hærens volum ligger uansett fast. Da er det lite av det som betyr noe, man kan endre. Med mindre de for eksempel legger ned Telemarksbataljonen og flytter kapasiteten til Nord-Norge. Da ville vi i hvert fall på papiret kunne få en hel brigade der. Men om de har tunge våpen eller ikke, om gruppen har 15 eller 30 stridsvogner… sånne ting gjør etter mitt syn liten forskjell. De vil uansett ikke ha evnen til å gjøre noen meningsfylt motstand i en virkelig krigs- eller krisesituasjon, sier Børresen til Aldrimer.no. Läs artikel