Sverige i stormaktspelet i Mellanöstern

Utgivarna

Sveriges utrikesminister Tobias Billström anser inte att Turkiet bryter mot folkrätten, då man intervenerar militärt med flygbombningar i norra Syrien.

Till Dagens eko 30 november säger Billström att Turkiet har rätt att försvara sig och att alla stater har rätt att slå tillbaka mot terrorism genom att intervenera militärt i andra länder.

Billströms tolkning av folkrätten saknar stöd bland den överväldigande majoriteten av FN:s medlemsstater. Turkiet har inte kunnat visa att Syriens regering stöder de kurdiska väpnade grupperna i norra delen av landet, som av Turkiet anklagas för att utföra terrorattacker mot Turkiet.

Folkrätten är tydlig vad gäller frågan om terrorister. En stat gör sig skyldig till aggression om den skickar eller stöder terroristgrupper som utför attacker mot en annan stat i strid mot FN:s Generalförsamlings resolution 3314, vilket vi kommenterat i ett tidigare inlägg. Syriens regering har tvärtemot tagit avstånd från de separatistiska kurdiska grupperna i norr. Det står naturligtvis Turkiet fritt att slå till mot terrorister som verkar på turkiskt territorium. Det är intern turkisk angelägenhet.

Däremot stöds kurderna i norra Syrien av USA, som därmed underblåser separatism och medverkar till att försvaga den lagliga syriska regeringen och kränker Syriens territoriella integritet. Med stöd av den kurdiska grupperingen YPG (inom paraplyorganisationen SDF) har USA ockuperat oljefälten i nordöstra Syrien och lagt beslag på oljan.

Inför den alltmer upptrappade hotande situationen i norra Syrien har den syriska regeringen i FN kraftigt vänt sig mot den utländska inblandningen.  Syriens permanenta representant vid FN al-Hakam Dandi fördömde i tisdags de upprepade turkiska aggressionshandlingarna mot norra Syrien och uppmanade FN:s säkerhetsråd att kräva att Ankara och Washington drar tillbaka sina styrkor från Syrien. Dandi förklarade helt riktigt att Turkiets attacker mot norra Syrien är brott mot folkrätten och FN-stadgan.

Syrien uppmanar FN:s säkerhetsråd att förmå Turkiets regering att upphöra med sin olagliga militära närvaro på Syriens territorium.

Stormakterna vill säkra sitt inflytande i regionen genom att stödja olika etniska grupper. Hittills har kurderna i norra Syrien förlitat sig på USA, även om Washington gav grönt ljus till Turkiets invasion i området 2019 och utan förvarning drog tillbaka en del av sina styrkor och därmed utelämnade sina kurdiska allierade till Turkiets attacker. USA kvarstod dock med tillräckliga militära styrkor för att hålla YPG under armarna och bidrog därmed till att skapa en instabil situation med icke krig – icke fred, som säkrade USA:s fortsatta inflytande. USA ville inte gå i direkt konfrontation med sin turkiska Nato-allierade. Den cyniska stormaktspolitiken framstod i all sin nakenhet då president Trump förklarade att man visserligen dragit bort en del av sina styrkor och övergett sina kurdiska allierade men behållit vissa styrkor:

“We’re keeping [Syria’s] oil. We have the oil. The oil is secure. We left troops behind only for the oil.”

Ryssland stöder den syriska regeringen, men har vid flera tillfällen gjort upp med Turkiet bakom ryggen på Syrien om uppdelningen i norra Syrien.

Turkiet stöder några IS-anknutna organisationer som al Nustra enligt Syriens FN-representant och skapar sig därigenom ett fotfäste i Syrien. Genom bombningar även över kurdiska områden i Irak riskerar Turkiet att också dra in en stor del av regionen i konflikten.

Enligt uppgifter i media söker nu den USA-sponsrade militärorganisationen SDF, där YPG ingår, kontakt med den syriska regeringen som man sedan 2015 på olika sätt bekämpat och sökt störta. En talesperson för SDF uppges ha meddelat att man kontaktat Ryssland för att få hjälp att nå den syriska regeringen för diskussioner om en överenskommelse för att stoppa turkisk intervention i norra Syrien.

USA har fortsatt att stödja Turkiet (i strid med sin kurdiska protegé YPG) och har uttalat sig för landets rätt till ”självförsvar” så sent som i måndags, då talespersonen för USA:s nationella säkerhetsråd John Kirby förklarade: Turkiet fortsätter att falla offer för terroristattacker nära sina gränser eller på andra håll inne i sitt land och de har rätt att försvara sig.

Samtidigt med Kirbys framträdande meddelade turkiska medier att USA skickat en stor sändning vapen och ammunition till PKK.

I denna infekterade och farliga konflikt med stormakter inblandade på olika sidor och i skiftande allianser är också Sverige indraget genom flera år av olaglig inblandning i Syriens inre angelägenheter. Den förra svenska regeringens stöd till den väpnade kurdiska organisationen YPG var både ekonomiskt, politiskt och militärt. När den nuvarande svenska regeringen tar över och skall förhandla med Turkiet om svenskt medlemskap i Nato förmår den inte ta ställning för folkrätten utan förbigår helt att Sverige kränkt Syriens territoriella integritet genom stödet till YPG och vilseleder om rätten till självförsvar enligt FN-stadgan genom att hävda att Turkiet har rätt att militärt ingripa i norra Syrien.

Det är en skamlig politik av regeringen som går tvärs emot våra nationella intressen som istället måste vara att slå vakt om folkrätten och FN-stadgans principer och till varje pris undvika att dras in i stormaktskonflikter, där vi bara riskerar att tvingas med på andras villkor i ett spel vars mål vi inte kan påverka men vars konsekvenser kan drabba oss.