Sverige går med i franskt försvarssamarbete, svd.se

Sverige går med i den franske presidenten Emmanuel Macrons försvarsinitiativ EI2 och listan över svenska försvarssamarbeten växer.

– Det är en viktig plattform för säkerhetspolitisk dialog men också för samarbete kopplat till olika krissituationer, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) i telefon till TT från Hilversum i Nederländerna.

Hultqvist skriver i Hilversum på medlemskapspappren i det franskledda ”samarbetsprojektet” tillsammans med sin norska kollega. Danmark och Finland är med sedan tidigare, liksom Storbritannien, Tyskland, Spanien, Belgien, Nederländerna, Estland och Portugal.

– Det är samverkan kring riskbedömningar, hotbildsanalyser, utbyte av erfarenheter och scenarieutveckling, säger försvarsministern och tillägger:

– Vi vill använda det här som en möjlig plattform för att undvika kriser i Europa och i de länder som deltar.

Enligt Peter Hultqvist innebär steget in i det franska initiativet inga förpliktelser för Sverige.

Det är en stor skillnad jämfört med ett annat försvarssamarbete som Sverige också deltar i, det brittiskledda Joint Expeditionary Force. Det senare är ett slags insatsstyrka som omfattar, förutom britterna, också de baltiska länderna, Nederländerna, Sverige, Danmark, Finland och Norge.

– Det här samarbetet har ingen stående militär styrka, vår alliansfrihet påverkas inte, säger Hultqvist. Läs artikel