Sverige forkaster norsk stridsvognløsning, aldrimer.no

Sverige går bort fra den stridsvognløsningen Norge nå innfører. Den egner seg ikke til offensive oppgaver, mener Ulf Högström ved Försvarshögskolan.

Før jul kunne Aldrimer.no avsløre at norske stridsvognbataljoner bare får 13 stridsvogner hver. Det er i et historisk perspektiv lavt, Norge har ikke hatt så få stridsvogner i disse bataljonene på mange tiår. Også sammenlignet med andre land er tallet interessant – nesten ingen sprer stridsvogner så tynt utover som Norge nå skal…

Högström innrømmer at bildet er noe mer nyansert: Det Sverige gjorde, og Norge nå skal gjøre, har ikke bare vært negativt. I årene etter den kalde krigens slutt fokuserte også det svenske forsvaret mer på internasjonale operasjoner. Da var det i stor grad en god ting å ha få stridsvogner og mye infanteri i avdelingene.

– Vi har hatt den samme diskusjonen her. Inntil nylig hadde vi bare tre frittstående stridsvognkompanier med 14 stridsvogner hver. Det kom av fokuset på internasjonale operasjoner, men var ikke bra. Nå endres dette til et mer nasjonalt fokus, og vi går tilbake til den inndelingen vi benyttet i lang tid før. Da får vi bataljoner med to stridsvognkompanier i hver, det vil si 24 totalt per bataljon, forklarer Högström.

Den svenske vurderingen er altså at en spredning av stridsvognene passer bra til internasjonale operasjoner. Men nå som trusselbildet er endret, må forsvarsorganiseringen igjen ta utgangspunkt i det som fungerer best mot en motstander med større konvensjonell militær kapasitet. For å si det i klartekst: En motstander som Taliban er en teknologisk og materielt underlegen fiende, som man møter gjennom småskalatrefninger. Å stå overfor Russland – om svenskene noen gang kommer i en slik situasjon – vil stille helt andre krav til den svenske hæren…

I Sverige har Hæren rundt 120 moderne Stridsvagn 122,fordelt på seks bataljoner. Ulf Högström kan dessuten fortelle at svenskene vurderer å øke dette med 50 til 100%.

– Vi har i dag seks bataljoner med stridsvogner, og forsvarssjefen ønsker å øke dette til 9-12 bataljoner. Vi vil da samle ca 24 stridsvogner i hver bataljon, for å sikre kampkraft i duellsituasjoner, og fleksibilitet, avslutter Högström. Läs artikel