”Sverige bör skriva under FN:s kärnvapen­konvention”, Isabella Lövin (MP), dn.se

…Försvarsberedningen konstaterar i sin senaste rapport att det svenska totalförsvaret behöver stärkas för att klara av att möta olika former av angrepp, enskilt och tillsammans med andra. Miljöpartiet delar denna slutsats. Sverige ska ha ett starkt och välfungerande totalförsvar, vi har därför förstärkt försvaret vid ett flertal tillfällen under denna mandatperiod.

Men det finns hot som varken Sverige eller något annat land kommer att kunna möta med militära medel. Kärnvapenhotet är ett sådant. Vår civilisation är i grunden hotad så länge kärnvapen existerar.

Vi i Miljöpartiet menar att det enda rationella är att förbjuda kärnvapen, precis så som världssamfundet gjort med klusterbomber, landminor och kemiska och biologiska stridsmedel. Sverige tog ett mycket viktigt steg när vi tillsammans med 121 länder i juli 2017 röstade ja till FN:s kärnvapenkonvention. Konventionen analyseras nu i en utredning som ska vara klar i september i år. Läs artikel