Svenskt luftrum kränkt av danskt statsluftfartyg, Försvarsmakten 18 mars

Två danska stridsflygplan av typen F16 genomförde en patrullflygning i södra Östersjön och normalt sker detta utanför svensk territorialgräns. Denna gång gör flygplanen en mindre kursändring när de befinner sig söder om Sandhammaren och hamnar en kort sträcka innanför territorialgränsen, men lämnar nästan omedelbart svenskt område. Svensk incidentrote startade för att markera närvaro på platsen.Försvarsmakten har lämnat över en rapport om händelsen till regeringskansliet. Information från försvarsmakten