Svenska soldater ur Task Force Takuba i strid – ingen skadad, forsvarsmakten.se

På onsdagskvällen var svenska soldater ur den multinationella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba i strid i Mali. Ingen av de svenska soldaterna skadades.

Under ett rutinmässigt spaningsuppdrag utsattes en patrull för finkalibrig eld. Inga svenska soldater skadades och samtliga soldater är åter på huvudcampen.

Förutom Task Force Takuba har Sverige engagemang i den FN-ledda Minusma-styrkan samt EU-insatsen EUTM MALI. Ingen av dessa insatser berörs av onsdagskvällens händelser. Läs pressmeddelande