EF-ländernas försvarsministrar undertecknade ett styrdokument som ska styra den militära verksamheten, valtioneuvosto.fi

Försvarsministrarna för länderna inom JEF (Joint Expeditionary Force) sammanträdde 30.6-1.7.2021 i Helsingfors och undertecknade då ett politiskt styrdokument som ska styra den militära verksamheten och som kompletterar JEF:s samförståndsavtal från 2018. Utöver detta förde ministrarna scenariobaserade diskussioner där JEF-ländernas beslutsmekanismer och förutsättningar för samarbete övades. […]

En av JEF:s viktigaste verksamhetsformer är medlemsstaternas gemensamma övningar och insatser. Ramen för JEF-samarbetet kan användas för att stödja till exempel FN:s, Natos eller EU:s insatser. För varje uppgift och situation bildas alltid en skräddarsydd trupp, och varje land beslutar om sitt eventuella deltagande själv och i enlighet med sin egen nationella lagstiftning. Läs pressmeddelande