Svenska och finska soldater i övning, Expressen

Sverige och Finland gör gemensam sak mot Vladimir Putin – på svensk mark – inför den största svenska militärövningen på 20 år. I en unik övning i stadsmiljö tränar för första gången svenska och finska soldater sida vid sida på försvarsmaktens hypermoderna träningsanläggning i Kvarn i Östergötland.

– Vi vet vilka våra grannar är, och vi vet också vilka som är våra vänner, säger arméchefen Karl L E Engelbrektsson…

Tillsammans med sin finländske kollega, arméchefen Seppo Toivonen, besökte Engelbrektson i går markstridsskolans hypermoderna träningsanläggning i Kvarn i Östergötland. Det är första gången ett finskt förband genomför en repetitionsutbildning utomlands, enligt försvarsmakten, och en viktig generalrepetition inför nästa års jätteövning, Aurora. Över 16 000 soldater deltar i övningen som uppges vara den största i Sverige på 20 år. Bland länderna som inbjudits att delta finns Finland. På den högteknologiska träningsanläggningen – uppbyggd som en fiktiv stadskärna och konstruerad av den svenska försvarskoncernen Saab – utbildas nu de svenska och finska soldaterna för militära operationer i urban terräng.

– Det är en av de bästa träningsanläggningarna i norra Europa. Därför har vi alltid varit intresserade av att komma hit och träna. Det är alltid bra att lära av varandra, konstaterar Finlands arméchef Seppo Toivonen…

Finns det anledning att vara oroad över den militära upprustning som skett i Ryssland?

– Graden av hur oroade vi ska vara vill jag inte yttra mig om, men vi kan konstatera att det finns en stark upprustning och man håller sig i stort till de planer man deklarerat när det gäller att uppgradera sina vapensystem, så förmågan ökar.

Den finske arméchefen Seppo Toivonen aktar sig noga för att kommentera den ryske presidenten Vladimir Putin och hans handlande.

– Det är inte en sak för den finske arméchefen att kommentera. Läs artikel