Sven Hirdman och Pierre Schori: ”Svensk försvarspolitik medför att vi deltar i krigsövningar riktade mot Ryssland”, dn.se

DN:s ledare den 17 november undviker poängen i vår insändare. Det intima samarbetet med den amerikanska krigsmakten har sedan flera år förändrat omvärldens uppfattning om Sveriges säkerhetspolitik. Tidigare, under vår långa period av den av DN så ogillade alliansfria politiken, var bilden att Sverige eftersträvade goda relationer med alla stater och ville hålla sig utanför stormaktskonflikter.

Detta uteslöt på inget sätt att vi, som det hette, skulle upprätthålla ett efter våra förhållanden starkt försvar. Inte heller att vi förbehöll oss rätten att förbereda oss för att ta emot hjälp från vänligt sinnade stater i händelse av att vi blev anfallna.

Samtidigt har vi som alliansfria under hela efterkrigstiden framgångsrikt kunnat bidra i FN:s och andra legitima fredsbevarande operationer och verkat för avspänning och nedrustning, inte minst på kärnvapenområdet. […]

Den försvarspolitik vi nu för baserad på den diffusa så kallade solidaritetsdeklarationen, ett värdlandsavtal med Nato samt bilaterala militära avtal med USA innebär att vi från första stund deltar i krigsövningar riktade mot Ryssland.

Det betyder dels att Sverige bidrar till att öka spänningsnivån i Europa, dels att Sverige i motpartens ögon riskerar att ses som medlem i en mot Ryssland fientlig koalition och därför som ett legitimt anfallsmål. Läs artikel