Svar till regeringen inför nytt försvarsbeslut, forsvarsmakten.se

På uppdrag av regeringen har Försvarsmakten den 17 juli redovisat ett kompletterande budgetunderlag. Bedömning är att planeringen innebär betydande steg för ökad försvarsförmåga.

Försvarsmakten har omarbetat tidigare budgetunderlag utifrån regeringens anvisning om en utökad och tidigarelagd markoperativ förmåga, inriktningar för marin- och flygstridskrafter samt personalförsörjningen. Det kompletterande budgetunderlaget innebär att utvecklingen av ett starkare försvar fortsätter.
– En stark försvarsförmåga ökar säkerheten i vårt närområde och bygger trygghet för Sverige i en osäker omvärld, säger ÖB Micael Bydén.

Det kompletterande budgetunderlaget har utarbetats i nära samarbete med andra myndigheter.
Budgetunderlaget är en del i den fortsatta politiska processen och senare i år förväntas riksdagen fatta beslut om en fortsatt inriktning för det militära försvaret.

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2021 finns att läsa  här.