Svar på fråga 2016/17:458 av Maria Weimer (L) Stopp för uthyrningen av Slite hamn, riksdagen.se

Maria Weimer (L) har frågat om jag är beredd att vidta någon åtgärd för att stoppa uthyrningen av Slite hamn till Nord Stream 2, och i så fall vad?

Bolaget Nord Stream 2 AG lämnade den 16 september 2016 en ansökan till regeringen om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinental-sockeln för nedläggning av en gasledning i Östersjön. Ansökan bereds inom Regeringskansliet i enlighet med den svenska kontinentalsockel-lagen och FN:s havsrättskonvention.

Nord Stream 2 vill ha tillgång till svenska hamnar i Slite och Karlshamn för att mellanlagra materiel. Regeringen måste självfallet värna Sveriges nationella säkerhets- och försvarspolitiska intressen. Med tanke på utvecklingen i vår omvärld i allmänhet och i Östersjöområdet i synnerhet är det ett svenskt strategiskt intresse att ha en militär närvaro på Gotland. Denna närvaro har en stabiliserande effekt på den militär-strategiska situationen i Östersjöområdet. Läs svaret