Odiplomatisk utrikesminister, Mattias Holmström, nt.se

En vanlig kritik mot populistiska partier brukar vara att deras företrädare saknar politisk erfarenhet. Det anses vara ett problem att de i en regeringsställning helt enkelt inte har vad som krävs för att leda ett land, med allt vad det innebär. En svensk politiker som inte kan anklagas för att sakna just politisk erfarenhet är utrikesminister Margot Wallström (S). Trots detta framstår hon som helt omdömeslös när det kommer till att upprätthålla goda relationer med andra länder. Det verkar dock snarare handla om ett karaktärsdrag än olyckliga omständigheter…

När den nytillträdde finske sannfinländaren och utrikesministern Timo Soini gjorde sitt traditionsenliga första statsbesök i Sverige fick han inte ens komma till Stockholm. Margot Wallström hade i stället ordnat ett rum på ett hotell i närheten av Arlanda flygplats. Den sedvanliga presskonferensen tillsammans med kollegan ägde inte rum. Således försvann möjligheten att tillsammans poängtera och värdesätta de goda relationerna länderna emellan. I detta fall verkade Soinis partipolitiska tillhörighet väga tyngre än Sverige och Finlands långvariga och stabila relation.Läs artikel