Stortingsflertallet ber regjeringen utrede konsekvenser av norsk tilslutning til atomvåpenforbud, Aftenposten

Et flertall på Stortinget med SV, Ap, Sp, KrF og Venstre er enige om å be regjeringen utrede konsekvensene av et atomvåpenforbud for Norge.

orslaget vil bli behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen 13. desember og vil bli stemt over i Stortinget over nyttår.

– Dette er en stor dag. Vi har nå flertall for et veldig viktig vedtak. Det er spesielt gledelig at vi får til dette nå når ICAN skal få tildelt Nobelprisen denne helgen, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Utredningen skal både analysere FN-traktatens innhold og hvilke konsekvenser en eventuell tilslutning vil ha for Norge. Utredningen skal legges fram for Stortinget i løpet av neste år, med synspunkter fra relevante ekspertmiljøer, forskere og organisasjoner, heter det i forslaget. Arbeiderpartiet stemte tidligere i høst mot et forslag fra SV om norsk tilslutning til FN-traktaten om forbud mot atomvåpen. Men Ap sier nå ja til en utredning, bekrefter partiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt overfor NTB.

– Vi er positive til en utredning av konsekvensene av traktaten og hvordan Norge kan slutte opp om målene i den, men vi mener ikke at det er aktuelt for Norge nå eller som eneste Nato-land å signere traktaten, presiserer hun. Läs artikel