Stor militær opprustning i Russland: – Det er «Kald krig 2.0», nrk.no

[…] Den massive utbyggingen på russisk side er en direkte respons på Natos tilstedeværelse i nord. Ettersom Russland styrker seg i nord, så øker også Nato den militære aktiviteten i nord.

Derfor mener The Barents Observer og NUPI-forsker Julie Wilhelmsen at opprustningen ikke direkte er rettet mot Norge. Derimot kan den økte militære aktiviteten bidra til at Norge og Finnmark får merke at landet og landsdelen ligger tett opp til Russland.

– Vi er internasjonalt inne i et spill. Det her er en spiral som man er inne i. Kanskje kan vi kalle det «Kald krig 2.0», sier Nilsen.

– Dette er egentlig en ganske klassisk dynamikk. Hvis statenes sikkerhet blir sentrum for oppmerksomhet, blir ikke gode handelsrelasjoner så viktig. De som jobber i sikkerhetsetatene og hevder at Russland er en potensiell militær trussel i nord høres best. Sånn er det også på russisk side, sier Wilhelmsen, som selv er en uønsket person i Russland. […]

Norges rolle som Nato-partner kan vanskeliggjøre annet samarbeid med Russland.

– Forsøket på å være både Nato i nord og partner med Russland i nord. Det funker ikke helt. De saksfeltene Norge og Russland kunne ha samarbeidet om blir fort berørt av den sikkerhetspolitiske spenningen, sier Wilhelmsen. Läs artikel