Stor hemvärnsövning vid flygfältet, Filipstads Tidning

Sannaheds hemvärnsbataljon, från Örebro län, kommer att genomföra en krigsförbandsövning kring Brattforshedens krigsflygfält mellan torsdag och söndag. Övningens syfte är bland annat att testa förbandets krigsduglighet.

– Totalt deltar cirka 400 personer i övningen, berättar överstelöjtnant Bengt Fransson, chef för Örebro-Värmlandsgruppen, den utbildningsgrupp som ansvar för både utbildning och administration av hemvärnet i Örebro och Värmlands län…

Under övningen råder det ett känsligt läge mellan kris och krig. Den handlar om den så kallade gråzonen som kan vara mycket svår att hantera. Bataljonens uppgift blir att säkra och skydda flygplatsen vid Brattforsheden. Läs artikel