Stor enighet kring avvecklad försvarsförmåga, Lars Åkesson, insändare i Sydöstran

Sydöstrans ledarsida behandlar den 14 oktober Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Bra. Ledarskribenten Hans Bülow kritiserar den moderatledda alliansregeringen för nedmonteringen av det svenska försvaret. Med rätta…

Det är dock en historia – en historia om alla partiers ansvarslösa hantering av Sveriges säkerhet. Frågan är: vad gör man i Sveriges riksdag nu när felbedömningen är odiskutabel? Jo, man ägnar nästan alla kraft åt att debattera om Sverige skall gå med i Nato…

Alla, utom Miljöpartiet, är ense om att Sverige skall försvaras. Två partier, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, är uttalade motståndare till såväl EU som Nato. Detta är läget. Riskerna må var och en bedöma. I synnerhet ansvariga politiker.

Även om man bedömer risken som låg finns dock en skyldighet att tänka tanken – vad händer OM? Även lokalt. I Karlskrona finns marinens huvudbas och örlogsvarvet. I Ronneby finns en av landets viktigaste flygbaser. Ryskt flyg har övat anfall mot dessa baser.

Sveriges luftvärn är placerat i Halland. Om övningen blir verklighet: har då kommunledningarna funderat på vad som skulle hända befolkningen? Har länsstyrelsen någon beredskap? Har över huvud taget någon tänkt tanken? Läs artikel