Stoler mindre på Nato, klassekampen.no

Magnus Lysberg

Våpen, trening og militærbaser: Regjeringen legger stadig mer vekt på alliansen med USA.

Forsvarsdepartementet forhandler nå med amerikanske myndigheter om en ny forsvarsavtale mellom Norge og USA. Avtalen skal gjøre det lettere for amerikanske soldater og offiserer å være i Norge.

Det handler om «en videreføring og utdyping av det nære forsvarssamarbeidet Norge har med sin fremste allierte», skriver departementet i en e-post til Klassekampen. Samtidig legger regjeringens egen forsvarsplan opp til mer amerikansk militær aktivitet i Norge.

«Det pågår dialog med USA for vurdering av mulige lokasjoner for eventuelle framtidige amerikanske infrastrukturtiltak i Norge», heter det i den ferske langtidsplanen.

Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes forklarer politikken slik:

Norske myndigheter stoler ikke lenger på at alle medlemslandene i Nato skal bli enige dersom det blir krise. Løsningen er å knytte Norge tettere til USA, men også til Storbritannia.

– Nato består nå av 30 land, og det kan være ganske ulike oppfatninger hva som er de strategiske hovedutfordringene for alliansen, sier Elvenes.

– Derfor er det viktig å ha egne forsterkningsavtaler med våre nærmeste allierte, så de kan komme oss til unnsetning hvis det blir nødvendig, legger han til. Läs artikel