Stefan Löfven inför valet av statsminister, socialdemokraterna.se

[…] Det finns många problem och utmaningar att ta itu med:

– Sjukvården behöver bli mer tillgänglig. Välfärden behöver mer resurser.

– Tryggheten för vanligt folk behöver öka med fler poliser och en högre kapacitet hos det militära försvaret. Läs uttalandet