Statsrådets försvarsredogörelse, julkaisut.valtioneuvosto.fi

Statsrådets försvarsredogörelse till riksdagen drar upp de försvarspolitiska riktlinjerna för hur den finska försvarsförmågan ska upprätthållas och utvecklas. Genom försvarsredogörelsen och genom att verkställa den säkerställer man att den finska försvarsförmågan motsvarar de krav som verksamhetsmiljön ställer. […]

Finland sörjer för att dess nationella försvar är trovärdigt och tilldelas tillräckliga resurser. Värnplikten, en utbildad reserv, försvaret av hela landet och en hög försvarsvilja är grunden för Finlands försvar även i fortsättningen. Finland försvarar sitt territorium, sina medborgare och sitt samhälle genom att utnyttja alla sina resurser. Vid utvecklandet av försvaret säkerställs förmågan att övervaka alla domäner – land, hav, luft, cyber- och informationsmiljön samt rymden – och vid behov inleda de åtgärder som försvaret förutsätter.

Det militära försvaret är en fast del av samhället. Vår försvarslösning som grundar sig på värnplikt bygger på en hög försvarsvilja, som upprätthålls och utvecklas som en del av den övergripande säkerheten. Försvarsviljans kärna bygger på att Finland och finländarnas levnadssätt upplevs som värt att försvara och en tillräcklig nationell enighet. Läs statsrådets redogörelse