Statsminister Stefan Löfvén, Presentation av Sveriges ordförandeskapsprogram i Nordiska ministerrådet, Helsingfors den 31 oktober 2017, regeringen.se

…Det avslutande kapitlet – Ett tryggt och öppet Norden – handlar om det breda säkerhetsbegreppet ur ett nordiskt samhällsperspektiv, med trygghet och öppenhet som ledord.

Sverige vill lyfta och synliggöra de breda säkerhetsfrågorna i Norden med syfte att utbyta erfarenheter och kunskap. Förbättrad interoperabilitet mellan våra länders insatspersonal och resurser för civil säkerhet är en viktig fråga i vårt ordförandeskapsprogram.

Samarbete för att förebygga radikalisering prioriteras, framför allt via det nordiska nätverket Nordic Safe Cities. Ett nytt nordiskt samarbetsprogram för justitiesektorn tas fram under 2018 med fokus på att motverka organiserad brottslighet och terrorism. Vårt samarbete i Norden och med länderna kring Östersjön för att motverka människohandel intensifieras.

I det breda säkerhetsbegreppet ingår även frågor om olika slags hälsohot. Ett exempel är antibiotikaresistens. En framtida ödesfråga som sträcker sig över nationsgränser och påverkar såväl människors och djurs hälsa som miljön. Vårt goda resistensläge ska vi värna och utveckla.

Fria medier och källkritik blir allt viktigare i tider av desinformation och alternativa fakta. Vårt stöd till oberoende medier i Baltikum och till fristäder, utbyten och utbildningar för journalister fortsätter. Läs talet