Sveriges feministiska utrikespolitik: Exempel på tre års genomförande, regeringen.se

Som första land i världen bedriver Sverige en feministisk utrikespolitik. Syftet är att bidra till jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna…

Sverige har använt en rad olika plattformar, roller och verktyg för att främja kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Sverige har bland annat exporterat den svenska sexköpslagstiftningen, publicerat landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i 135 länder, ökat utvecklingssamarbetets fokus på jämställdhet, inklusive genom en ny strategi, samt på olika sätt stöttat civilsamhällets arbete för kvinnor och flickor. Läs pressmeddelande