Statsminister Antti Rinnes tal vid ambassadörsmötet den 19 augusti 2019, valtioneuvosto.fi

I dag är det andra gången jag talar till er ambassadörer i egenskap av medlem av statsrådet, men det är första gången som Finlands statsminister. Det är en stor ära för mig.

Det är nu snart tre månader sedan jag tog emot uppdraget. Under dessa månader på mina första Europa-resor till Tallinn, Stockholm och Berlin, och givetvis Bryssel, har jag hunnit lära känna en del av er närmare. […]

Militärt sett är Finland ett neutralt medlemsland i EU, med en trovärdig kapacitet att försvara sitt territorium. Även under vårt EU-ordförandeskap vill vi delta i utvecklandet av EU:s försvarssamarbete. Frågorna om Nato-partnerskapet har intensifierats. Vi bygger upp ett fungerande bilateralt försvarssamarbete i Europa med Förenta staterna. Finland evaluerar kontinuerligt förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön. Vid våra bedömningar av hur förändringarna påverkar vår positionering är vi självständiga. Militär neutralitet är inte ett ideologiskt val, utan ett pragmatiskt, och detsamma gäller även en eventuell förändrad position. Min regering fortsätter på Finlands långsiktiga linje inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Det är viktigt att våra signaler om kontinuiteten är tydliga. Läs talet