Staten ska kunna stoppa utländska investerare, sn.se

Staten ska kunna granska och ytterst förbjuda försäljning och uthyrning av strategiskt viktiga hamnar, flygplatser och fastigheter. Det föreslår nu en ny utredning, som vill ge fyra länsstyrelser ansvaret för det nya kontrollsystemet.

Frågan om uthyrning och försäljning till utländska aktörer kan hota den nationella säkerheten har aktualiserats i flera fall på senare år. Och efter diskussionen om att låta det ryska gasbolaget Gazprom få tillgång till Slite hamn på Gotland tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över regelverket. Nu lämnas slutbetänkandet till regeringen och utredaren Margareta Bergström, före detta president i hovrätten för övre Norrland, konstaterar att lagstiftningen som skyddar totalförsvaret mot yttre hot är otillräcklig. – Vi bedömer att det behöver vidtas åtgärder, och för det finns det på hela taget en mycket bred majoritet i kommittén, säger hon. Läs artikel