Stärk försvarsförmågan i norr!, Olov Abrahamsson, nsd.se

…I Norrbotten finns dessutom centrala delar av det svenska energisystemet. Vattenkraftverken i Lule älv producerar massor av ren och fin elektricitet som är till glädje för både folk och företag.

Skog, malm, stål och vattenkraft är alltjämt enorma nationella tillgångar. Enbart svensk skogsindustri hade ett exportvärde på hela 127 miljarder kr år 2015. Därför handlar försvaret av Sverige inte bara om militär närvaro på Gotland och u-båtsjakt i Östersjön. Det finns enorma värden att försvara även i den norrländska glesbygden. Den råvarurika Nordkalotten är och förblir geopolitiskt högintressant…

De försvarspolitiska tungviktarna har skäl att lyssna.

I direktiven till den nya försvarsberedningen talas mycket om ”försvarsförmågan på Gotland”. Gott så. Men det behövs också en starkare arktisk dimension i svensk försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik. Den svenska huvudlinjen måste givetvis vara att verka för avspänning och för att Arktis förblir en fredlig och stabil region. Det gäller att utveckla dialog, handel och mellanfolkliga samarbeten mellan Ryssland, USA, Kanada, Sverige, Norge, Finland och andra med intressen i området. Det finns ingen vinst i att Arktis börjar präglas av växande motsättningar. Men om olyckan är framme måste det finnas militär kapacitet för att kunna försvara även norra Sverige.

Försvarsberedningen borde därför få ett tydligt uppdrag att se över och förstärka försvarskapaciteten även i norr. Läs artikel