Spänt läge i Arktis kräver bredare militära samarbeten, fhs.se

För att förhindra militära incidenter i Arktis bör USA och dess samarbetspartners återuppta samtal med Ryssland. Det är en av slutsatserna i en rapport från U.S. Naval War College projekt Newport Arctic Studies Initiative 2020, som två militära lärare från Försvarshögskolan deltagit i. […]

Rapporten presenterar ett antal förslag till politiska och militära beslutsfattare:

  • Separera frågor om ekonomiska sanktioner mot Ryssland från behovet av säkerhetspolitisk dialog mellan militära företrädare.
  • Återstarta mötet mellan arktiska försvarschefer (Arctic CHOD Meeting) och bjud åter in Ryssland att delta.
  • Bjud in ryska företrädare att medverka i nästa omgång av Newport Arctic Studies Initiative, som äger rum 2021, och även till International Seapower Symposium 2021, som båda arrangeras av U.S. Naval War College.
  • Bjud åter in Ryssland till mötet Arctic Security Forces Roundtable.
  • Nato-länder och partners i Arktis behöver juridiskt avgöra sina interna tvister om gränsdragningar och rättigheter i syfte att skapa prejudikat inför förhandlingar med Ryssland. Läs artikel