President Niinistös uttalande om situationen i Förenta staterna, presidentti.fi

Förenta staternas kongress har idag stadfäst presidentvalets resultat. Att den konstitutionella processen gått vidare visar att systemet fortfarande fungerar, trots att det ansätts. Det har nu vidtagits åtgärder för att återställa ordningen. Ansvarskänslan vinner mark. Att makten skiftar och förloraren accepterar valresultatet är en central del av den demokratiska ordningen.

Nu måste Förenta staterna föra en diskussion och försöka förstå varför attityderna skärpts och tillspetsats, och hur nationens enighet kan byggas upp på nytt.

Amerikanerna måste inse att det finns mer djupgående orsaker än aggressiv politisk retorik och provokation. I bakgrunden finns bland annat vissa gruppers besvikelse över att deras ställning och delaktighet har försvagats, vilket lett till att påståenden om makthavarnas arrogans har funnit en publik. I värsta fall kan detta leda till den typ av kravaller som vi nu sett och som vi fördömer.

I och med maktskiftet finns det förväntningar på att Förenta staterna ska inta en starkare roll i det internationella samfundet. Landets inre splittring äventyrar detta. Därför är det viktig för det internationella samfundet, och även för Finland, att Förenta staternas inrikespolitiska läge klarnar. Läs pressmeddelande