Smidigt beslutsfattande är bästa försvar, Försvarsmaktens kommendör Jarmo Lindberg, hbl.fi

…Partnerskap för fred sedan 1994. Ett ytterligare närmande skedde 2014 på Natos toppmöte i Wales. Finland och Sverige blev då delaktiga av det som kallas EOP, Enhanced Opportunities Programme, ett integrerat samarbetsprogram med Nato. Av fem EOP-länder var det bara Finland och Sverige som bjöds in till Natos toppmöte i Warszawa i somras…

För utvecklingen av det bilaterala militära samarbetet med Sverige finns inga gränser, enligt regeringens Utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse. Men skrivningen är rätt allmän.

Går det att utveckla samarbetet hur långt som helst utan politisk styrning?

– Än så länge har man inte från politiskt håll gett order om konkreta uppgifter som kunde höra till detta samarbete.

Jarmo Lindberg säger att samarbetet följer den gemensamma förklaring som Finland och Sverige gav i februari 2015.

Gemensam operativ planering – som med Sverige går längre än med något annat land – och gemensamma övningar innebär att både de tekniska detaljerna och sättet att agera bidrar till att man kan samverka allt bättre.

För samarbetet med hela Norden gäller det att se om man kan ha ekonomisk nytta genom till exempel gemensamma anskaffningar. Läs intervjun