Jag blir ganska trött på alla dessa kartor som med Kaliningrad som utgångspunkt visar hur Ryssland skulle kunna slå till mot oss. Tänk om man skulle pröva göra en karta om hur Nato skulle agera mot Ryssland. För Nato kan nå långt, om det skulle komma till det.

Visst skulle Ryssland kunna ockupera de baltiska länderna innan Nato skulle hinna till undsättning.

– Ryssland skulle vinna rond ett, men inte den andra och den tredje ronden, säger Jakobsen…

– Norden tillsammans har alltid en stor tyngd internationellt. Det gäller också Nato om Finland och Sverige skulle vara med.

Ändå tror han inte på ett finländskt eller svenskt medlemskap inom en nära framtid.

– Man kan visserligen se en förskjutning i den allmänna opinionen. Men om det inte sker någonting som skapar rädsla så sker knappast en förändring. Läs intervjun