Slutreplik: ”Sverige ska inte medverka i stormaktspelet”, Lars-Gunnar Liljestrand, svd.se

Kenneth G Forslund undviker i sitt svar på min artikel 28 mars i Svenska Dagbladet de känsliga frågorna om den svenska militära insatsen. Inte med ett ord nämner han att Sverige deltar i en USA-ledd koalition som begår folkrättsbrott. Genom sitt svar visar Forslund närmat övertydligt hur de politiskt ansvariga för insatsen undviker att tala om på vilka villkor Sverige deltar och under vems kommando insatsen utförs.

Det är USA som leder koalitionen där Sverige ingår men svenska politiker försöker få det att framstå som om vi på egen hand gör någon närmast civil insats.

USA-koalitionen begår folkrättsbrott genom att angripa mål i Syrien. Sverige är med i samma koalition och även om Sverige inte deltagit i bombningarna i Syrien så är vi indragna i konflikten genom vårt koalitionsmedlemskap.

Forslund säger tvärsäkert att inbjudan från regeringen i Bagdad är ett folkrättsligt mandat att delta med svensk militär. Läs artikel