Slik bør Norge forsvares, dn.no

Gjermund Rongved och Kjell Inge Bjerga

I jakten på en bærende idé for forsvaret av Norge bør fire forhold ligge til grunn: Styrking av Nato, toprosentmålet, egen evne til forsvar og omstilling til ny virkelighet.

Det er slutt på tøværet etter den kalde krigen. Etter vendepunktet med Ukraina-krisen opplever vi også i våre nærområder et stadig mer selvhevdende Russland. Klimaendringer og stormaktspolitikk tilspisser striden om Nordområdene, som nylig ble aktualisert ved Trumps bisarre utspill om å kjøpe Grønland. Her er også Kina i ferd med å bli en regional utfordring, og fortsetter å vokse frem som en global og fryktet utfordrer til USA. […]

For det første må vi gjøre det vi kan for å styrke alliansen. Vi er en småstat som sikkerhetspolitisk er helt prisgitt Nato, hvilket i praksis betyr USA. Inneværende langtidsplan for Forsvaret er blitt kritisert for å underspille alliansedimensjonen. Det bør ikke den neste gjøre. Et troverdig forsvar må da bidra mer til den kollektive forsvarsevnen, inkludert oppbygning av infrastruktur, samt videreutvikling av forhåndslagring og vertslandsstøtte. Läs artikel