Slakter regjeringens behandling av Hæren, aldrimer.no

[…] At regjeringen og dens talsmenn gjentatte ganger hevder at de står bak en historisk satsing på Forsvaret, er som en rød klut for hærmannen og NOF-profilen. – Kikker vi litt tilbake i tid, knappe tre tiår, så hadde Hæren i 1992 hele 13 brigader, pluss 42 selvstendige feltbataljoner, og en personellstyrke på 165.000, pluss 90.000 personer i Heimevernet. Totalt var 255.000 personer rulleført i 1992 og inne i totalforsvarskonseptet, sier han og fortsetter:

– Det står i grell kontrast til status i dag. Hæren består nå av bare en brigade, og vi har 10.500 mann i krigsstrukturen. Det er det vi skal slåss med. I tillegg er HV halvert personellmessig. Styrken er desimert, slår Nygaard fast. – Det er på bakgrunn av denne virkeligheten tidligere HV-sjef Raabye har skrevet og uttalt at vi har redusert Hærens kapasitet med 90 prosent. Regjeringens påstand om en historisk satsing på Hæren…, vel det kommer an på tidshorisonten man tar for seg. Hvis historien skrives for fire år tilbake, kan vi kanskje si at vi går i rett retning. Men hvis historiens vugge er det vi hadde i 1990, har vi en historisk nedprioritering av Hæren. Tallenes tale er klar. Og Erna Solberg legger dessverre opp til ytterligere reduksjoner. Får regjeringen flertall, vil dette svekke kampkraften og forsvarsevnen, advarer Nygaard. Läs artikel