”Borgerliga experiment fel väg i säkerhetspolitiken”, svd.se

Margot Wallström utrikesminister (S) Peter Hultqvist försvarsminister (S)

[…]Socialdemokraternas linje är tydlig: Vi säger nej till medlemskap i Nato, och förordar i stället en förutsägbar svensk linje med den militära alliansfriheten som grund. Det ligger inte i Sveriges och svenska folkets intresse att gå med i Nato. En sådan förändring skulle påverka hela den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde. Ett ökat spänningsläge gagnar inte stabiliteten.[…]

Vår ambition är att FN-stadgan ska respekteras, tillika varje nations rätt att göra sina egna säkerhetspolitiska val och varje lands rätt till territoriell integritet.[…]

Den linje Socialdemokraterna står för bygger på samma pragmatiska förhållningssätt mot omvärlden som vi haft under hela efterkrigstiden. Det är en linje baserad på lång erfarenhet och kunskap, trygghet och förutsägbarhet. Vi säger nej till äventyrliga experiment inom utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiken. Så gagnar vi Sverige och svenska intressen på bästa sätt. Läs artikel