Slakter Hallerakers utspill, aldrimer.no

Høyres Øyvind Halleraker mener at «HV ikke er en stridende kapasitet», og at selv 100.000 mann ikke er «egnet til å skremme». Nå møter han nå kraftig motbør…

Altså… Dette er helt grunnleggende. Heimevernet består av soldater i uniform. De er bevæpnet, i en del tilfeller med maskingevær, panservernvåpen eller skarpskyttergevær. De har det norske flagget på uniformen. En kjerneoppgave er å stå for territorialforsvaret av Norge. Selvsagt er de stridende, sier Geir Hågen Karlsen…

Flere eksperter har den siste tiden foreslått å gå i motsatt retning når det gjelder Heimevernet: Både Robert Mood, Karlsen selv og forsker ved sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen, ser for seg et bedre trent HV med tyngre våpen og mer ansvar.

Felles for dem er at de trekker de helt motsatte konklusjonene av Høyre. Et svakt trent HV med mangler i kampkraften er et argument for å styrke våpengrenen, ikke for å legge ned, sier flere.

– Hvis vi skulle kvitte oss med alt i Forsvaret som mangler trening, vedlikehold og utstyr – da ville vi ikke ha så mye igjen. Vi har et fantastisk grunnlag i Heimevernet, det må vi bygge videre på, sier Geir Hågen Karlsen…

Karlsen er imidlertid klart av den mening at et sterkt Heimevern kan ha stor betydning.

– Hvis vi ser historisk på det, så er veltrente og vel bevæpnede militser eller lignende organisasjoner kanskje det som skremmer Russland mest. De har svært dårlige erfaringer med slike grupper i Kaukasus, Tsjetsjenia, Baltikum og Syria. Også i de krigene Vesten har vært involvert i, har vi stått overfor grupper med høy kampvilje og god lokalkunnskap. De har ofte spilt en stor rolle, sier Karlsen, og legger til:

– I Ukraina er det min oppfatning at frivillige grupper berget landet fra et potensielt militært sammenbrudd. Det ukrainske forsvaret var nedkjørt og i dårlig forfatning. Dette understreker betydningen av å ha mange soldater som er til stede, og er villige til å sloss. Läs artikel