Mood vil ha ny forsvarskommisjon, aldrimer.no

Det er 25 år siden Kåre Willoch (H) ledet den forrige forsvarskommisjonen (1990–1992), som tok for seg den nye verdensordenen etter Sovjetunionens kollaps. – Det er på tide med en ny. Denne gangen en forsvars-, sikkerhets- og beredskapskommisjon med et vidt mandat, mener pensjonert generalløytnant Robert Mood…

Mood mener en slik kommisjon må ha et bredt mandat.

– Vi må se forsvar, samfunnssikkerhet og beredskap i sammenheng på en ny måte, og vi må finne ut hva vi egentlig skal forsvare – i utvidet betydning. Kampen for våre verdier og vår humanitet er like viktig, og kanskje mer påtrengende, enn en mulig kamp for geografi.

– Det er lenge siden forrige forsvarskommisjon, så det er på tide med en ny. Denne gangen en forsvars-, sikkerhets- og beredskapskommisjon med et vidt mandat, mener Mood. Läs artikel