Skyfritt forsvar i farlig farvann, aftenbladet.no

Stina B. Hassel, leder, Norsk Tjenestemannslag (NTL) Forsvar, Torbjørn Bongo, leder, Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), Odd Helge Henriksen, distriktssekretær, LO Stat, Rogaland og Agder

[…] Vi snakker om datalagring. Tilsynelatende handler det om teknologi. Men dette er ikke primært et teknologispørsmål. Det er også politikk, det er ideologi. Det er et strategisk veivalg, og diskusjonen må løftes opp på høyeste politisk nivå. Altså til nasjonalforsamlingen.

Selvsagt må det til sist velges en praktisk løsning som er teknologisk, men den prinsipielle beslutningen er politisk. Derfor har Stortinget pålagt regjeringa å utrede behov for og etablere en felles skytjeneste for forvaltningen.

Forsvaret er blitt stadig mer avhengig av sivile leverandører, på noen felt for langt, for dypt inn i virksomheten. Nå er det i ferd med å ta nye skritt ut i outsourcingen. Nå går de videre fra en meningsløs tjenesteutsetting av renhold til datalagring.

En storstilt satsing er igangsatt: Militær anvendelse av skytjenester (MAST) er et av de viktigste, mest fundamentale forsvarsprogram i moderne tid. Det er omfattende, og vil favne nærmest all virksomhet i Forsvaret: Alt fra, noe forenklet, sivil kontorstøtte til militære operasjoner. Her ligger det mye sensitiv informasjon, på mange nivå.

Programmet har et tiårsperspektiv mot 2028. Det er i så smått i gang. Er det på rett vei? Nei. Bør kursen endres – fra markedet, tilbake til staten? Ja. Läs artikel