Skrotat totalförsvar ger sämre beredskap mot pandemi, dn.se

Mikael Holmström

En omfattande coronapandemi skulle utsätta sjukvården i Sverige för mycket svåra påfrestningar. Under det kalla kriget hade Sverige ett totalförsvar med sjukhus och utrustning för krig och katastrofer. Men allt avvecklades – bland annat 600 respiratorer som nu skulle kunna rädda liv.

För 30 år sedan, 1990, hade Sverige världens modernaste krigssjukvård. Den bestod av 50 sjukhus: 35 fältsjukhus i armén och 15 marina stridssjukhus. Varje fältsjukhus hade sex operationssalar och intensivvårdsavdelning med 18 respiratorer. Allt var nedpackat, mobilt och kunde snabbt installeras i uppblåsbara plasttält som bildade ett sjukhus med egen elförsörjning och värme.
Under Kuwaitkriget 1991 deltog Sverige med ett sådant fältsjukhus. Inför kriget i Irak lovade statsminister Göran Persson (S) 2002 att Sverige åter kunde ställa upp med sjukvård. Men överbefälhavare Johan Hederstedt tvingades raskt informera statsministern om att alla fältsjukhus avvecklats. Läs artikel