Skapa ett nytt hemvärn i Sveriges alla kommuner, Jan Hyltén-Cavallius och Lars O Nordmark, smp.se

Efter det kalla krigets slut avvecklades det civila försvaret nästan helt. Nu saknas en trovärdig organisation och struktur för att hantera dagens hot.

Det moderna samhället är sårbart på ett nytt sätt. Icke militära och militära angreppsformer blandas. Angreppen kan ske dolt och på distans. Sverige måste därför bygga upp ett nytt och modernt civil-militärt försvar. Varför inte med det vackraste civil-militära ord som finns; hemvärn…

Men ännu bättre vore att skapa ett nytt ”hemvärn” i varje kommun. Ett försvar i varje kommun i landet, på 290 platser i vårt avlånga land. Det skulle, tillsammans med ett reorganiserat invasionsförsvar med insatsförsvaret som grund, bli en mycket uthålligare och motståndskraftigare försvarsorganisation än det nuvarande insatsförsvaret. Läs artikel