1 000 amerikanska militärer till Gotland, dn.se

USA sätter in 1.000 militärer på och runt Gotland för att delta i den svenska försvarsövningen Aurora i höst. Amerikanerna ser Gotland som en grundbult för säkerheten i Östersjöområdet och statsminister Stefan Löfven (S) understryker hur viktigt samarbetet med USA är…

Högt på USA-generalens agenda står den svenska försvarsmaktsövningen Aurora med över 19.000 deltagare som hålls i september.

– Vi kommer att vara här runder Aurora-övningen med armé- och marinstridskrafter. Besöket har gett mig en bra grund för vad som finns här och de framtida planerna. Gotlands läge och den säkerhet som svensk militär förser ön med är extremt viktigt – inte bara för Sverige utan även för den här delen av världen. Ön är en grundbult inte bara för Östersjön utan den ger även tillgång till Nordatlanten, säger David Perkins till DN…

Du  (Stefan Löfven, red anm) säger att det finns inget direkt hot mot Sverige, men flera utredningar har visat att vi kan dras in i konflikt från första stund – och inte minst Gotland. Är det något som bekymrar dig?

– Vi kan aldrig utesluta det, naturligtvis inte. Då är man för naiv om man tror att vi aldrig kan drabbas av något. Men vi måste vara tydliga mot svenska folket att det finns inget direkt hot mot Sverige. Men just mot bakgrund av vad som sker i vår direkta omvärld så måste vi på olika sätt öka vår försvarsförmåga. Gotland är strategiskt viktigt, en av de strategiskt viktigaste delarna av vårt försvar. Läs artikel