Skåne i fokus för stor militärövning – landstiger på midsommarafton, lokaltidningen.se

I mitten av juni är det åter dags för den årligen återkommande militärövningen Baltops. Med över 12 000 soldater från 18 olika länder är årets övning den största i sitt slag. […]

– Från Sveriges håll medverkar vi i år med två Visbykorvetter och en ubåt. Huvudsakligen kommer vi träna tillsammans med ett brittiska snabbförband som vi ingår i sedan 2017, säger Jimmy Adamsson. .

Snabbinsatsstyrkans syfte är att bidra till säkerhet i vår del av Europa och samtidigt medverka till fred och stabilitet genom internationell krishantering i insatser ledda av till exempel FN, EU och Nato. Läs artikel