Skall Sveriges försvar bedriva upprorsbekämpning?

Försvarsmakten och Göta ingenjörsregemente genomför Internationella Counter-IED övningen International Bison Counter 2016 mellan 15 och 26 augusti. Den genomförs som en övning med inbjudan till alla länder som deltar i European Defence Agency Project Team Countering Improvised Explosive Devices (PT C-IED) och länder med vilka Sverige har bilateralt samarbete inom Counter-IED-funktionen.

Försvarsmakten skriver att “Counter IED, eller C-IED, är ett begrepp som innefattar olika åtgärder på alla nivåer för att motverka hot från IED (improvised explosive device, okonventionell bomb). Exempel på åtgärder är en utvecklad hotbildsanalys, taktik- och metodutveckling, utbildning, forskning och materielanskaffning”. Vidare skall övningen innehålla såväl “konventionella som asymmetriska” hot.

Vad det i klartext handlar om är dock att det svenska försvaret skall ägna tid och resurser åt att öva bekämpning av vägbomber som talibaner och andra motståndsgrupper i Afghanistan använder sig av.

Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) har i sin utvärdering av den svenska militära insatsen i Afghanistan (som tidigare kommenterats på denna sajt) mer eller mindre utdömt den här sortens insatser som av ytterst ringa värde för ett svenskt nationellt försvar.

Den svenska försvarsmakten har fått uppdraget av regeringen att koncentrera sig på att bygga upp ett nationellt försvar av det svenska territoriet. Då blir övningar för kommande internationella insatser mot irreguljära styrkor ett sätt att flytta fokus och dra bort resurser från det nationella försvaret. När försvarsmakten skriver att övningen syftar till att möta “asymmetriska” hot, är det en omskrivning av att det rör sig om upprorsbekämpning mot en gerillarörelse.

Från Göta ingenjörsregemente är man tydligare: “Övningen är multinationell och syftar till att möta hotet från motståndare som använder hemgjorda bomber, så kallade IED. Det handlar inte bara om att omhänderta själva bomben utan att omhänderta hela kedjan med grupper och nätverk bakom bomberna, säger Maddelena Lago, informationschef för Ing 2, Göta ingenjörregemente i Eksjö, till TT.”

 

Det är dags att regeringen förtydligar direktiven till Försvarsmakten att den skall ägna sig åt Sveriges nationella försvar.