Skal trene mer med USA, Klassekampen

Regjeringen legger til rette for økt trening med Nato på norsk territorium. En egen gruppe ser nå på hvordan det kan gjøres i praksis.

Fredag la forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) fram regjeringens plan for Hæren og Heimevernet. Her legger ministeren opp til at den norske hæren skal operere langt mer sammen med Norges viktigste allierte.

«Regjeringen legger opp til økt alliert øving og trening på norsk territorium», heter det i planen.

Samtidig jobber Forsvarsstaben nå med et nytt opplegg for alliert trening i Norge. En egen gruppe ser på hvordan Norge skal nå målet om å trene mer sammen med styrker fra andre Nato-land, og arbeidet følges tett av sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet…

Ifølge planen er målet at prioriterte norske avdelinger skal inngå forpliktende operativt samarbeid. Her slås det også fast at alliert støtte «skal være tilgjengelig før en krise eller konflikt blir for stor til at Norge alene kan håndtere den».

Samarbeidet med US Marines, som i dag har stasjonert 330 mann på Værnes i Trøndelag, trekkes fram som spesielt viktig:

«Avtalene med USA, vår viktigste allierte, om forhåndslagring av materiell, og særlig det forpliktende samarbeidet med det amerikanske marinekorpset, har stor betydning for landmakten og den fellesoperative innsatsen i sikkerhetspolitisk krise og væpnet konflikt», heter det i planen Søreide presenterte fredag. Läs artikel